Privacybeleid

PRIVACYVERKLARING NYUSHA GLENN

Persoonsgegevens

Nyusha Glenn vertoont via zijn website/facebook/instagram portretten verkregen uit fotosessies in opdracht of straatfotografie. Verder worden er naw gegevens, emailadressen en telefoonnummers ontvangen ten behoeve van facturering en het verzenden van eventuele nieuwsberichten.

De door Nyusha Glenn verkregen gegevens worden onder geen enkele omstandigheid aan derde partijen doorverkocht.

Google Analytics/Cookies

Voor de website maakt Nyusha Glenn geen gebruik van Google Analytics. 

Bewaartermijn

Als jij jezelf voor een nieuwsbrief hebt aangemeld, worden je gegevens bewaard voor de termijn dat je deze nieuwsbrief ontvangt. Je kunt de toestemming voor het ontvangen van de nieuwsbrief op elk moment weer intrekken. Factuurgegevens en andere gegevens die nodig zijn om de overeenkomst uit te voeren worden op basis van geldende wetgeving 7 jaar bewaard. De termijn van 7 jaar wordt vernieuwd bij elke opeenvolgende opdracht.

Rechten

Je hebt recht op inzage, correctie of verwijdering van (een deel van) je gegevens. Verder kun jij je verzetten tegen het gebruik van je gegevens. Je kunt een verleende toestemming altijd weer intrekken tenzij er sprake is van een ondertekende quitclaim m.b.t. portretten. Indien je jouw gegevens in wenst te zien, kun je om inzage van je gegevens vragen. Tot slot kun je verzoeken je gegevens over te dragen aan een derde partij. Indien je een klacht hebt, wendt je dan eerst tot Nyusha Glenn. Indien je klacht niet naar tevredenheid opgelost is, kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bij vragen kun je middels onderstaande gegevens contact opnemen.

Contactgegevens

Nyusha Glenn | Den Haag, NL
06-81 49 79 44 | info@nyushaglenn.com | KvK nr. 66956897